EkoplusHus är ett smart hem som byggs i enlighet med stabil svensk byggnadstradition. Dess attraktiva design är inspirerad av klassisk sekelskiftesstil (1900) och kombineras med den allra senaste byggtekniken, för att skapa ett hus som kan ge ett ekonomiskt överskott.

img_0159jpg


Husets komponenter

Att skapa ett boende med extremt låga driftskostnader blir en självklarhet med den kunskap och teknik som idag finns tillgänglig. Vi bygger Ekoplushus Lövenstrand med följande komponenter:

Väggar

Väggens tjocklek kommer bli 463 mm varav 330 mm isolering. Huset kommer isoleras med cellulosaisolering från icell. Anledningen till valet är att få en konstruktion som andas och som kan hantera fukt. Byggmetoden att använda en öppen konstruktion ger huset en naturlig fuktbalans där materialen diffunderar och hanterar balansen. Cellulosan är ett naturmaterial som växer i våra svenska skogar. Huset är 1,5 planshus med förhöjt väggliv. Det blir ett lösvirkeshus med träfasad.

golvjpg


Fönster

Vi ser i nuläget över vilka leverantörer som kan erbjuda det önskade energivärdet som ett Ekoplushus kräver, i kombination med klassisk allmogestil och äkta spröjs.

Kronfönster har Titan träfönster som kan bli ett möjligt alternativ


Grund

Byggs som platta på mark med ett inbyggt buffertsystem för att reglera värmesystemet. Plattans tjocklek kommer att bli 500mm.

Marklager

Huset kommer byggas ovanpå ett marklager av stenkross som laddas och lagrar solvärme genom att kombinera sol och lågenergi från omgivning. Husets smarta reglersystem hanterar och omsätter energi där den behövs som mest.


lagerplagerjpg

Värmesystem

Hjärtat i husets värmesystem är dess styrsystem*, där KNX-komponenter reglerar och styr husets värmepotentialer, tillsammans med en kombinerad markvärmepump som tar upp solenergi direkt eller indirekt via ett marklager under huset. Två KNX-styrda ackumulatortankar kommer att återvinna och värmeväxla värme från olika källor för att höja effekten för den aktiva golvytan. Ett flytande golvvärmesystem reglerar golvet och reglerar sin temperatur efter behov. En vattenmantlad eldstad kommer att stå centralt i huset för att höja kvalité och komfort i huset. 


img_0587png

Ventilation

Luftomsättningen regleras med ett hybridsystem, där grunddrivkraften är ett kontrollerat självdrag som styrs av KNX- systemet. Frånluft forceras efter behov för att garantera att luftomsättningen uppfyller Boverkets krav på 0,35l/m2. Tilluft tas in via en markkulvert där luften förvärms av marken och höjs via husets buffertsystem. På detta sätt slipper kall luft värmas upp. Ventilation kontrolleras via KNX-komponenter och regleras hela tiden så att ett undertryck råder i hela huset. Huset värmeväxlar och återvinner energi ur både ventilation och avlopp.

Elsystem

KNX är en elstandard där elektroniska komponenter kommunicerar . Det är uppbyggt av aktorer och sensorer som styr husets olika funktioner. Husets elsystem kommer att hantera och reglera i stort sett alla husets funktioner - ljus, multimedia, värme, vatten, ventilation, inbrottslarm, brandlarm, effektförbrukning, klimat, kyla, fjärrstyrning, hushållsmaskiner, trädgårdsbevattning och kommunikation, samt visualisera husets alla funktioner.

Kylrum

Ett kylrum som utnyttjar frikyla och marken temperatur för att regla dess temperatur, även denna del av huset regleras smart och kan behov använda värmepumpens kylegenskaper då förhållandena kräver.

Tak

Taket kommer att ha solpaneler vända mot söder, där ca 30m2 solyta kommer att tas tillvara. Även solceller kommer att installeras för att försörja grunddrift och alternativt framtida utökning.

Varför?

Det handlar om att se ditt hus som ett enda system som samverkar för att hushålla och skapa en sund miljö. Boendet bygger på samma principer som finns i naturen. Smarta styrsystem bildar husets nervsystem. Ditt hus kan därmed ha koll på energibalansen och olika potentialer i dess omgivning. Systemet anpassar sig efter hur du lever och maximerar därmed din livsstil och livskvalité.

Planlösning