prev next

Bygg energismart med naturen som förebild 

     EkoplusHus är ett smart hem som kombinerar klassiskt svensk byggteknik

med morderna klimatsmarta lösningar.

Varför?

Det handlar om att utnyttja och återvinna den energi som är tillgänglig i omgivningen, att jobba i naturens färdriktning och på så sätt gynnas av dess stabilitet. Genom att nyttja naturliga material och den teknik som vi idag har tillgänglig, kan vi skapa kvalité i vardagen som underlättar vårt boende.

Naturen har en intelligens som oftast överstiger vår egen och där vi själva är en del av naturens genialitet. Att jobba med och inspireras av detta bidrar till EkoplusHus mål – att skapa ett bättre boende där livskvalité står i centrum.


"Projektet Ekoplushus i Karlstad visar prov på en byggnad där ambitionen sträcker sig längre
än att bara bygga ytterligare en villa enligt konventionerna. Nicklas och Ingrid har tidligt i designen på ett seriöst och innovativt sätt beaktat aspekter kring energihushållning och skapat ett hus som både kommer kännas trevligt att bo i samtidigt som det har låg energiförbrukning. Allt är självklart byggt i det enda verkligt förnybara byggmaterialet, nämligen trä. Ett inspirerande projekt och en viktig pusselbit som visar riktningen för ett uthålligt samhällsbyggande."


/Alexander Nyberg, arkitekt